logo
  1. Heelkundige behandeling
    1. Operatieve behandeling van borstkanker
    2. Borstbesparende ingreep
    3. Borstamputatie
    4. Lymfeklieren in de oksel

Heelkundige behandeling

Algemeen

De bedoeling van de operatie is al het zichtbare kwaadaardige weefsel weg te nemen. Ook de mogelijke uitzaaiingen van de tumor in de lymfeklieren van de oksel worden verwijderd.Het type ingreep hangt af van de grootte van het gezwel, het aantal tumoren, de grootte van de borst en de ligging van het letsel in de borst. Bij de meeste kleine gezwellen zal een borstsparende ingreep volstaan, ingeval van grotere tumoren kan het noodzakelijk zijn om een borstamputatie of mastectomie uit te voeren.De okselklieren waar mogelijke uitzaaiingen zitten, dienen ook verwijderd te worden. Het verwijderen van de okselklieren gebeurt volledig (okselevidement) ofwel wordt enkel de eerste lymfeklier (ook wel schildwachtklier of sentinelklier genoemd) verwijderd. Het type ingreep zal ook weer afhankelijk zijn van de grootte en het type van kwaadaardig gezwel.De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en wordt meestal goed verdragen. Ook de pijn na de operatie is gewoonlijk beperkt.Een borstoperatie kan gepaard gaan met enkele complicaties zoals infectie, nabloeding, bloed- of vochtuitstorting en trombose.

Terug naar boven

Terug naar overzicht

Borstsparende operatie

Bij de borstsparende ingrepen wordt het gezwel verwijderd met een ruime zone van gezond weefsel rondom het letsel. Soms is het letsel niet voelbaar en moet vóór de ingreep, onder echografisch of mammografisch zicht, een harpoen of klein ijzerdraadje in het letsel geplaatst worden om het letsel tijdens de ingreep te kunnen opsporen.Indien nodig zal de chirurg na de ingreep een buisje (drain) achterlaten in de wonde om het wondvocht te laten wegvloeien. De holte die na een borstsparende ingreep achterblijft, vult zich op met bindweefsel. Nadien zal de geopereerde borst meestal wat kleiner zijn en een licht gewijzigde vorm hebben.

Terug naar boven

Terug naar overzicht

Borstamputatie

Indien het letsel te groot is om op veilige manier borstsparend te verwijderen, dient een borstamputatie of mastectomie te worden uitgevoerd. Bij deze ingreep wordt al het borstklierweefsel verwijderd, samen met de bovenliggende huid en de tepel. Het weefsel wordt verwijderd tot net boven de borstspier. Op het einde van de ingreep plaatst de chirurg een buisje (drain) in de wonde om het wondvocht te laten wegvloeien.

Terug naar boven

Terug naar overzicht

Lymfeklieren in de oksel

Indien de aard en de grootte van het borstgezwel het toelaat, wordt eerst enkel de sentinelklier verwijderd. Deze wordt dan tijdens de ingreep onderzocht onder de microscoop. Indien hierin geen kwaadaardige cellen lijken te zitten, hoeft ook geen verdere okseluitruiming te gebeuren.Wanneer de sentinelklier wel uitzaaiingen van borstkanker lijkt te bevatten, of wanneer het borstletsel erg groot is, of indien er vergrote oksellymfeklieren voelbaar zijn, zal een volledige okseluitruiming moeten worden uitgevoerd. Hierbij worden dan alle oksellymfeklieren verwijderd.

Terug naar boven

Terug naar overzicht