logo
 • Radiotherapie of "Bestraling"
  1. Definitie
  2. Indicaties voor radiotherapie
  3. Wie geeft radiotherapie
  4. Praktische zaken

  Radiotherapie of "bestraling"

  Definitie

  Radiotherapie is een lokale behandeling waarin gebruikt gemaakt wordt van radioactieve energie.  Die energie wordt in de vom van een stralenbundel (zoals een lichtbundel) op de plaats van het gezwel of op de plaats waar het gezwel weggenomen is, gericht.  Kankercellen zijn cellen die sneller groeien en sneller delen dan de meeste normale lichaamscellen. Hoge doses bestraling kunnen cellen doden of ervoor zorgen dat de cellen niet meer groeien of niet meer delen.  Ook normale cellen lijden onder de gevolgen van bestraling. De radiotherapeut zal de toegediende dosis en het bestralingsveld zodanig berekenen en uittekenen dat de schade aan gezonde cellen tot een minimum herleid wordt.  Het voornaamste doel van radiotherapie is lokale en regionale controle over de kanker te krijgen en op die manier de overlevingskansen van de patient te verhogen.

  Terug naar boven

  Terug naar overzicht

  Indicaties voor radiotherapie bij borstkanker

  Radiotherapie wordt toegepast in de volgende gevallen:

 • patiënten die een borstsparende operatie hebben ondergaan, worden bestraald op het resterende borstweefsel om de kans op terugkeer van de tumor te verkleinen.

 • sommige patiënten die een borstamputatie (mastectomie) hebben ondergaan, krijgen een bestraling van de borstwand en de klierketens in de borst en boven het sleutelbeen om alle eventueel daar aanwezige kwaadaardige cellen te vernietigen.

 • patiënten die een okseluitruiming hebben ondergaan en waarbij meerdere (vier of meer) klieren zijn aangetast door kwaardaardige cellen, krijgen een bestraling van de oksel.

 • uitzaaiingen in andere organen zoals de botten of de hersenen, worden vaak met radiotherapie behandeld.

 • Terug naar boven

  Terug naar overzicht

  Wie geeft de radiotherapie?

  De bestraling wordt voorgeschreven door een radiotherapeut. De borstkliniek van Lier werkt hiervoor samen met de dienst Radiotherapie van het Algemeen Ziekenhuis St Maarten in Duffel.

  Op vraag van patient kan er ook samengewerkt worden met de dienst Radiotherapie van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout, St Augustinus ziekenhuis Antwerpen en UZ Gasthuisberg Leuven.

  Terug naar boven

  Terug naar overzicht

  Praktische zaken

  Meestal kan de bestraling pas plaatsvinden nadat de operatiewonde geheeld is. In het algemeen start radiotherapie daarom minstens drie weken na de operatie. Indien chemotherapie noodzakelijk is, wordt de radiotherapie uitgesteld.

  Radiotherapie wordt meestal 5 dagen per week gegeven gedurende 6 tot 7 weken. De opdeling in dagelijkse doses is noodzakelijk om het gezonde lichaamsweefsel in het bestralingsveld zoveel mogelijk te sparen.

  Terug naar boven

  Terug naar overzicht