logo
 • Borstreconstructie
  1. Psychologische aspecten
  2. Wie komt in aanmerking?
  3. Selectie van heelkundige techniek
  4. Reconstructiemogelijkheden

  Psychologische aspecten

  Emotioneel gezien kan een borstamputatie een ernstige weerslag hebben op het algemene functioneren van deze patiënten.

  Borstreconstructie heeft in dit verband een gunstige invloed op de vele psychologische problemen waarmee deze vrouwen te kampen hebben. Depressie, seksuele belevingsproblemen, negatief lichaamsbeeld, dagelijkse confrontatie met de mutilatie (o.a. kledingproblemen) worden zeer dikwijls gunstig beïnvloed door het laten uitvoeren van een borstreconstructie.

  In deze zin blijkt dat vrouwen die een vroegtijdige reconstructie hebben ondergaan minder psychologische problemen ontwikkelen dan zij met een laattijdige reconstructie.

  Terug naar boven

  Terug naar overzicht

  Wie komt in aanmerking?

  Het is duidelijk dat iedere vrouw die een borstamputatie zal ondergaan kan geïnformeerd worden aangaande een reconstructie. Niet-gemotiveerde patiënten kunnen geïnformeerd worden, zo zij dit wensen.

  Patiënten met een gunstige prognose komen in aanmerking voor een reconstructie, eerder dan patiënten met een minder gunstige prognose. Sterk gemotiveerde patiënten zijn over het algemeen goede kandidaten voor borstreconstructie en ondervinden een gunstige weerslag op het functioneren als persoon.

  Op de initiële raadpleging plastische heelkunde wordt gepeild naar de doelstellingen en verwachtingen van deze patiënten. Het is belangrijk dat zij goed op de hoogte worden gebracht van de uitgebreidheid en van de mogelijke complicaties van deze heelkunde. Alleen zo kunnen zij met de juiste verwachtingen een reconstructie laten uitvoeren.

  Terug naar boven

  Terug naar overzicht

  Selectie van heelkundige techniek

  Bij het bepalen van de reconstructiemethode dient met verschillende factoren rekening gehouden te worden:

 • Operatiezone:

  aard van de borstamputatie, hoeveelheid huid aanwezig, kwaliteit huid en onderliggende spieren,...

 • Algemene toestand:

  leeftijd, eventuele vorige buikoperaties, rugspierevaluatie, roker, diabetes,...

 • Overblijvende borst:

  evaluatie van de andere borst om bilaterale symmetrie te bekomen (verkleining, vergroting, lifting).

 • Terug naar boven

  Terug naar overzicht

  Reconstructiemogelijkheden

 • reconstructie met prothese

  Indien na de borstamputatie voldoende huid en spier aanwezig is kan onder de borstspier een borstprothese geplaatst worden. Hierbij wordt na het openen en resectie van het operatielitteken een holte onder de aanwezige spier gedisseceerd. De holte wordt nadien opgevuld met een borstprothese. Deze prothese kan een gladde of getextureerde oppervlakte hebben. Zij is meestal gevuld met silicone gel of fysiologisch serum. Er zijn verschillende volumes (100 tot 600 ml) en vormen (low en high profile, rond en druppelvormig).

 • weefselexpansie

  Weefselexpanders doen de huid en onderhuids weefsel ter hoogte van de operatieregio expanderen totdat voldoende weefsel aanwezig is om een prothese te kunnen plaatsen. Deze methode heeft het voordeel van een vlotte postoperatieve recuperatie gecombineerd met vrij behoorlijke resultaten en een minimum aan littekens.

  Hierbij wordt eveneens een diepe holte gedisseceerd waarna een weefselexpander wordt geplaatst. Deze expander wordt reeds gedeeltelijk gevuld bij het plaatsen. 1 tot 2 weken postoperatief of zodra de wonde geheeld is wordt met de expansie gestart. Gemiddeld wordt per sessie 50 tot 100 ml fysiologisch serum ingebracht tot 10 tot 30% overexpansie bereikt wordt.

  Nadat volledige expansie bereikt wordt, dient de expander 4 tot 6 maanden ter plaatse te blijven vooraleer hij verwijderd en vervangen wordt door een permanente prothese.

  Tepel-areola reconstructie kan worden uitgevoerd bij het plaatsen van de permanente prothese of enkele maanden later.

 • latissimus dorsi reconstructie

  Voor deze reconstructie wordt weefsel van de rug gebruikt, al of niet gecombineerd met het plaatsen van een prothese. Door deze techniek wordt goed gevasculariseerde huid,vet- en eventueel spierweefsel naar de voorzijde van de borstwand gebracht.

 • transversale rectus abdominis myocutane of perforatorflap (tram-flap of diep-flap)

  Hierbij wordt huid en vetweefsel van de buikwand gebruikt om de reconstructie uit te voeren. Deze methode heeft duidelijke voordelen op de vorige reconstructiemethoden:

  1. borstreconstructie volledig uitgevoerd met eigen weefsel en zonder het gebruik van een prothese
  2. abdominoplaste: plastie van de buikwand
  3. beste lange-termijn resultaten
  Deze reconstructie kan als een gesteelde of als een vrije gevasculariseerde flap (microchirurgisch) uitgevoerd worden. In deze zin zijn er ook nog reconstructies mogelijk met weefsel van het zitvlak of de dij.

 • Tepel-areolareconstructie

  Deze reconstructie kan onder locale of algemene anesthesie worden uitgevoerd.

  De tepel wordt meestal door middel van een locale flap gereconstrueerd. Areola of tepelhof kan gevormd worden door het plaatsen van een huidgreffe. Deze wordt meestal ter hoogte van de binnenzijde van de dij afgenomen. Eventueel kan een verdere correctie door middel van tatoeage bekomen worden.

 • Terug naar boven

  Terug naar overzicht