logo
 

DISCLAIMER

De informatie op deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten.

De borstkliniek van het H.Hartziekenhuis Lier, noch het H.Hartziekenhuis Lier kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Voor een persoonlijk advies, raden wij u ten stelligste aan uw arts of een andere deskundige te raadplegen.

Het auteursrecht van deze website en van de informatie behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan de borstkliniek Lier. Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. Niets van het gepubliceerde materiaal mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrieval systeem, gekopieerd of doorgestuurd naar derde partijen, in om het even welke vorm of door om het even welk middel, zonder schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

Elke persoon die een ongeoorloofde handeling stelt in relatie tot het voorwerp van het auteursrecht, kan in aanmerking komen voor strafrechterlijke vervolging en burgerlijke schadeclaims.